Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Opiskelemalla urheilijana yhdistyy urheiluhierojaksi opiskelu ja huipulle tähtäävä urheiluvalmennus. Opiskelu on mahdollista toteuttaa viikonloppuopintoina myös päätoimisesti (sis. opintotuki) ammatillisilla opinnoilla, jotka tukevat urheilu-uraa.

Opintotuki opintojen tueksi

Hieronnan ammattitutkinto on toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka käsittää 150 osaamispistettä. Ammattitutkinnon suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti.

Vuoden kestävässä opiskelussa suoritetaan 12,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti, kahdessa vuodessa 6,25 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti.

Hieronnan ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin saatu opintotukia ei vaikuta korkea-asteen tukikuukausiin.

Opiskelun voi suorittaa myös sivutoimisesti ilman opintotukea.

Opintojen rakenne

Opiskelu koostuu tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessamme ja sen ohjatuissa osaamisen edistymistä tukevissa tehtävissä sekä työn ohjauksesta työpaikalla opiskelijan kotipaikkakunnalla, josta vastaa työn ohjaaja.

Opintojen kesto 12 kuukautta

Opiskelu koostuu opintojen alun neljän päivän orientoivan jakson lisäksi kolmestatoista lähiviikonlopusta. Etäaikana opiskellaan mm. teoreettista osuutta, seurataan oppilaitoksen verkkoluentoja ja tehdään etätehtäviä. Etäajan osaamisen kehittymistä vahvistetaan lähiviikonloppuna keskittymällä pääosin käytännön taitojen osaamisen tukemiseen.

Opintojen kesto 24 kuukautta

Opiskelu koostuu opintojen alun neljän päivän orientoivan jakson lisäksi mahdollisuudesta osallistua 12 kuukautta opiskelevan ryhmän kolmeentoista lähiviikonloppuun.

Lähiviikonlopulle osallistumisen toisena vaihtoehtona on saada tukea opiskelijan omalla paikkakunnalla työn ohjaajalta, jonka tulee sitoutua tuen antamiseen koko opiskelun ajaksi opetussuunnitelmaa tukemalla. Työn ohjaajina voi toimia useampi henkilö samaan aikaan.

”Opiskelun tulee olla aina etusijalla”

Avoimessa Hierojakoulussa opiskelu ja urheilu ovat yhdessä aina etusijalla. Räätälöimällä opintoja ja urheilemista yhteen saadaan kaksi uraa maaliin. Lukujärjestyksen suunnittelu, opiskelun ja urheilun osatavoitteet huomioiden tuettuna ja verkko-opinnoilla saadaan paras lopputulos vuoden tai kahden vuoden opinnoissa ja urheilijana kehittymisessä.