Alumnit työn ohjaajina

Tampereen Urheiluhierojakoulu on perustettu 20.03.1987. Kursseilta on valmistunut urheiluhierojia yli 3000, hevoshierojia n.400 ja koirahierojiakin yli 200. Kaikki vuodet laskettuna 2000-luvulla valmistumisaste tutkinnosta on ollut yli 99%.

Hierojaopiskelijalta edellytetään työn ohjausta hierontaharjoittelussa kotipaikkakunnallaan tai erikseen sovittavassa työssäoppimispaikassa etäopintojen ajaksi. Oppilaitoksemme alumnien verkosto on yksi mahdollisuus hankkia työn ohjaaja opiskelujen ajaksi. Ohjaajan tulee olla ammatissaan aktiivisesti toimiva hieroja, urheiluhieroja, fysioterapeutti, naprapaatti tai osteopaatti. Työn ohjaajia voi olla useampi henkilö samaan aikaan.

Ohjaaminen on olennainen osa hierojakoulutusta koulutusta. Tutkintoa ei Tampereen Urheiluhierojakoulussa voi suorittaa, ellei sitoudu ohjaussuhteeseen.

Työnohjaajan tulee tuntea voimassa olevaan hieronnan ammattitutkinnon perusteen ja on sitoutunut sekä kiinnostunut jakamaan opiskelijalle osaamistaan, kokemustaan ja aikaansa koko opiskelun ajaksi. Hänellä tulee olla myös kiinnostusta omaan ammatilliseen kehittymiseen ja innokkuutta testata uusia ajatuksia ja ideoita opiskelijan kanssa. Lisäksi hänen on hyvä olla tavoitehakuinen, kannustava sekä kuunteleva ohjaamisessaan.

Työnohjaajan tulee sitoutua ohjaamaan ja tukemaan opiskelijaa hänen tavoitteissaan ja tapaamaan opiskelijaa säännöllisesti koko opiskelun keston ajan. Hänen tulee olla tavoitettavissa myös puhelimen tai sähköisen viestinnän kautta. Hänen tulee arvioida opiskelijan osaamisen kehittymistä ja antamaan palautetta, toimimaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa sekä noudattamaan arvoja luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus.

Luottamuksellisuus

Työnohjaaja pääsee lähelle opiskelijan arkea ja jakaa opiskelijan onnistumiset ja ongelmansa, huvit ja haasteet ymmärtäen ohjaussuhteen olevan luottamuksellinen.

Tavoitteellisuus

Työnohjauksen tavoite opiskelijan ohjauksessa on hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen hyväksytysti. Sen saavuttamiseksi tarvitaan keskusteluja osaamisesta hankkimisesta opintojen kussakin vaiheessa.

Oppimisen arvostus

Työnohjaus on oppimisen arvostamista, johon kuuluu epäonnistumisia ja onnistumisia sekä edistysaskeleita. Työnohjaaja tietää, että jokaisella on oma oppimistahtinsa ja -tyylinsä sekä yksilöllinen kehittymispolkunsa.

Työnohjaaja saa ohjaustoiminnasta merkityksellistä uutta toimintaa oman yrittäjyyden oheen, mahdollisuuden oman hoitotyön kehittymiseen sekä ammatillisen lisäverkoston

Onnistuneen ohjaamisen edellytys

Työnohjaaja ja opiskelija sitoutuvat säännölliseen ohjaus/tapaamissuhteeseen ja sen periaatteista sovitaan ohjaussuhteen alussa. Käytännössä tapaamisia kannattaa sopia ennakkoon aina 2–3 kuukautta eteenpäin.

Ohjaustapaamisia tulee ajoittaa käytännön hieronnan yhteyteen, jolloin voidaan käsitellä opittujen asioiden soveltamista ja hyödyntämistä käytännön osaamisen edistymisen vuoksi. (Säännöllinen hierontahoito työnohjaajan yrityksen tiloissa).

Ohjaussuunnitelman käyttäminen on aloitettava ohjauksen alussa, tavoitteiden kirjausta ja suunnitelman tarkistamista ja muuta kirjausta varten ohjauksen tukena. Jokaisella tapaamisella pitää olla myös päämäärä, jota kohti edetään.

Ohjaamisen toimimattomuus

Joskus ohjaussuhde ei lähde toimimaan toivotulla tavalla ja opiskelijalla on tarvetta valita työnohjaajansa uudelleen. Syynä saattavat olla esimerkiksi olosuhteissa tapahtuneet muutokset, aikatauluongelmat tai selkeät näkemyserot. Tällöin työnohjaaja vaihdetaan, tehdään tarvittavat muutokset, jotta opinnot etenevät toivotulla tavalla. 

Työnohjaajan valinnasta päättää opiskelija. Työn ohjaajan kustannukset on opiskelijan ja ohjaajan välinen asia. Oppilaitos ei osallistu työnohjauksen kustannuksiin.