Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)

Hieroja osaa arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarpeen, laatii potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille, toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille, edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä arvioi ja kehittää omaa työtään.

Keskeistä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä liikunta- ja urheiluvammat. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.