Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)

Hieroja osaa arvioida raajanivelen liikkuvuuden edistämisen tarpeen, laatii potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman, toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi, edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä arvioida ja kehittää omaa työtään.