Kansantaudit ja tuki-ja liikuntaelinsairaudet

Hieronnan ammattitutkinto

Hieroja osaa arvioida hierottavalla potilaalla olevia tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä, suunnittelee yhdessä hierottavan potilaan kanssa keinoja ennaltaehkäistä tavallisimpia kansansairauksia, ohjaa potilasta hieronnan yhteydessä kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä, edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä arvioi ja kehittää omaa työtään.

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5976546: Kansantaudit

Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuositukset