Koulutuksen osa-alueet

  • Hierojakoulutus
  • Urheiluhierojakoulutus
  • Urheiluteippaus joustamattomalla teipillä (kova teippi)
  • Urheiluteippaus joustavalla teipillä (kinesioteippi)
  • Kalvokäsittely (fasciakäsittely)
  • Tiriggerpisteiden käsittely
  • Kuivaneulaus, akupunktiohoidot

Hierojan työn edellytykset

Työ vaatii hyvää ergonomiaa ja hierontatyöhön liittyvää tekniikan osaamista, jonka vuoksi ammatti sopii kaiken kokoisille ihmisille. Hierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut liikunnasta sekä ihmisen hyvinvoinnista. Opiskeluaikana suositellaankin liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Lähiopiskelu

Hierojaopinnot koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä lähiopinnoista, joita opiskellaan koululla sekä työn ohjaajan kanssa opiskelijan kotipaikkakunnalla etäopintojen aikana.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hyväksytysti hieronnan ammattitutkinto ja valmistua koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Tutkinto rakentaa pohjan myös jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

12kk koulutus sisältää kurssin alun neljän päivän lähijakson sekä 13 lähiviikonloppua koululla. 24kk opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös 12kk:n lähijaksoille.

Etäopinnot opiskelijan kotipaikkakunnalla

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei esimerkiksi asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet. Silti etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa.

Etäajan teoreettinen osaamisen edistyminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla. Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Työn ohjaus etäopintojen aikana

Etäajan osaamisen edistymiseksi opiskelija valitsee työn ohjaajan, jonka tulee noudattaa hierojakoulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa. Säännöllinen käytännön hieronnan osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle. Osaamisen kehittyessä etäaikana tehtävä hieronnan harjoittelu tuo opiskelijalle lisätuloja kevytyrittäjänä. Työn ohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Hieronnan harjoittelu

Opintojen kestäessä 12 kuukautta suoritetaan koulun hierontaklinikan aukioloaikoina vähintään 70 tehollista ohjattua hieronnan harjoittelun tuntia. Sen lisäksi suoritetaan opiskelijan kotipaikkakunnalla työn ohjaajan ohjauksessa 170 tehollista hieronnan harjoittelun tuntia yksilöllisesti sovittavassa tavalla.

Opintojen kestäessä 24 kuukautta suoritetaan opiskelijan kotipaikkakunnalla työn ohjaajan ohjauksessa vähintään 240 tehollista hieronnan harjoittelutuntia yksilöllisesti sovittavalla tavalla. Vaihtoehtona on suorittaa ohjattu hieronnan harjoittelu vastaavasti kuin 12 kuukautta kestävässä koulutuksessa.

Osaamisen edistyminen

Opintojen aikana suoritetaan teoreettisia, suullisia ja käytännön osaamisen edistymisen kartoituksia, joiden perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi opinnot voidaan keskeytettä osaamisen edistymisen saattamiseksi jatkamista edellyttävälle tasolle.

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen lopussa, jonka hyväksytysti suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan.
Lupa oikeuttaa käyttämään nimikesuojattua koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

Osaamisen riittämättömyyden takia opiskelija jatkaa osaamisen edistämistään 24kk:n oppimisympäristössä.

Opintotuki

Opinnot 12-24kk voi suorittaa työn ohessa tai päätoimisesti esimerkiksi Kelan opintotuella tai omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna.

Koulutuksen kestäessä 12 kuukautta suoritetaan 12,5 osaamispistettä kuukaudessa.
Koulutuksen kestäessä 24 kuukautta suoritetaan 6,25 osaamispistettä kuukaudessa.

Kelan opintotuki on henkilökohtainen, jonka vuoksi sen suuruus voi vaihdella. Sitä on ollut mahdollisuus saada opintojen 12-24 kk ajaksi.

Opiskelijavalinta

Kurssille valinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen opiskelijaksi ottamista koskeviin säädöksiin, joka koskee myös hierojaksi opiskelua. Kurssi 12kk toteutetaan 20 oppilaalla. Kurssi 24kk toteutetaan 12 oppilaalla.