Hieronnan-, urheiluhieronnan- ja personal trainer -koulutuksen viikonloppuopinnot

 

Opiskele päätoimisesti, sivutoimisesti tai yrittäjän oppisopimuksella

Viikonlopun kontaktiopinnoissa ja verkkokursseilla voit suorittaa kaikki hieroja- ja urheiluhierojaopinnot, jotka koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista. Etäopintojen kautta saatua osaamista vahvistetaan kontaktiopinnoissa.

Opinnot valmistavat hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen, koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

 

Verkko-opinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla.

 

Kontaktiopinnot

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikeaan lihakseen voisi toteutua.

Koulutukseen pyritään osallistumalla henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan opintojen edellytykset SORA-lainsäädännön kautta.

 

Ohjattu käytännön hieronnan ja urheiluhieronnan harjoittelu

 

Syyslukukauden 1/3 aikana alkaa hierontaharjoittelu potilailla, joita hoidetaan 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan koulun hierontaklinikan aukioloaikoina arkisin opiskelevan ryhmän mukana.

Vaihtoehtona koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 100h ja 120h ohjattua käytännön hierontaharjoittelua opiskelijan kotipaikkakunnalla erikseen sovittavassa työssäoppimispaikassa. Työssäoppimispaikoista ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle ja niiden tulee noudattaa koulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa sekä sitoutua osallistumaan säännöllisesti ohjattuun työnohjaajakoulutukseen.

Urheiluhieronnan käytännön hierontaharjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan.

 

Lisävalinnaiset koulutukset

 

Urheilijan lihashuolto

Urheiluhieronnan käytännön hierontaharjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan, joka aloitetaan syyslukukauden aikana.

 

Liikunnalliset opinnot – Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen

Personal Trainer -opinnot suoritetaan arkipäivisin kontaktiopinnoissa opiskelevan ryhmän mukana pääsääntöisesti torstaisin, jotka aloitetaan syyslukukauden aikana.

 

Orientoivat opinnot ennen ensimmäistä lähiviikonloppua

Opinnot aloitetaan ennen ensimmäistä lähiviikonloppua verkkokursseilla Luusto yleisesti, Lihakset yleisesti ja Keskeiset termit hierojan työssä (latinaa), joihin voi tutustua ilmaiseksi niiden ollessa kaikille avoimia verkkoluentoja ositteessa www.avoinhierojakoulu.fi

 

Opiskelu omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna on mahdollista. Opintojen laajuus on 8,33 osp/kuukausi vaaditun ollessa vähintään 4,5 osp / kuukausi. TE-toimiston verkkosivu.

 

Opiskelu päätoimisesti Kelan myöntämällä opintotuella

Opiskelu Kelan myöntämillä opintososiaalisilla eduilla tuettuna on mahdollista. Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Kelan verkkosivu.

 

Opiskelu yrittäjän oppisopimuksella

"Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia ammatillista lisäkoulutusta.” Oppisopimus.fi

 

Opiskelu sivutoimisesti

Opetussuunnitelma ja oppimisympäristö on laadittu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa sivutoimisesti, esimerkiksi työn tai liikunnan ohella.

 

Hieronnan ammattitutkinto ja ammattioikeuden lupa

Opiskelijoiden tutkintojen suoritukset järjestetään Urheiluhierojakurssin 2021-2022 yhteydessä kevään 2022 aikana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).

 

Tutkinnon pakolliset osat

 

  1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
  2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

 

Tutkinnon valinnaiset osat

  1. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
  2. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

 

Lisävalinnaiset opintokokonaisuudet

Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua arkisin opiskelevan ryhmän mukana lisäkoulutuksiin, jolloin opiskellaan lisää 70osp:

  1. Urheilijan lihashuolto, 45 osp (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
  2. Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 25 osp (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Personal Trainer -koulutus)

 

Lue lisää opetussuunnitelmasta tästä
 

Lue myös Aikataulut, kustannukset ja opintotuki