8. Ergonomia

Kurssilla keskeistä on mm. työergonomia, aseptiikka, työn kuormittavuus ja työhyvinvointi, omat elämäntavat ja terveys sekä riittävä fyysinen aktiivisuus, palautumisen ja riittävän unen merkitys hyvinvointiin ja suorituskykyyn, potilasturvallisuus ja yksityisyys hoitotilassa sekä turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma potilastyössä. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä ja työssä jaksamisessa.
Tämän verkkokurssin osiot