7. Hoitosuunnitelma

Kurssilla keskeistä on mm. ajantasaisen tutkimustieto, terveydenhuollon hoitosuositukset, potilaan resurssit ja tavoitteet sekä terveyden edistämisen suunnitelma, liikunta- ja ravintopäiväkirja, hieronnan perusotteet, urheiluhieronnalliset otteet ja lihashuollon suunnitelma osana harjoitus- ja kilpailuohjelmaa, raajanivelten liikkuvuutta edistävät hoitomenetelmät, hoitosuunnitelma, kansansairauksien ennaltaehkäiseminen, ravinnon, levon, palautumisen ja riittävän unen merkitys osana hoito- ja liikuntasuunnitelmaa. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot