6. Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen

Kurssilla keskeistä on mm. potilaan ryhti ja raajanivelten asennot, eri kudosrakenteiden palpoiminen, nivelten aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus, lihastoiminnan, -tasapainon ja -kunnon testaus, potilaan hoidon tarve ja vasta-aiheet, toteutuneen hoidon vaikutusten arviointi, potilaan kehittymisen testaus ja arviointi ja liikunnallinen elämäntapa sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot