5. Potilaan esitiedot ja tutkiminen

Kurssilla keskeistä on mm. potilasasiakirjojen ja henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säädökset, potilaan haastattelu ja havainnointi, terveys- ja vammahistoria, terveydelliset rajoitukset ja lääkitykset, työ ja muu fyysinen aktiivisuus, ravintotottumukset, kansansairaudet ja potilaan toimintakyvyn ja terveyskunnon tutkiminen. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot