4. Kansansairaudet

Kurssilla keskeistä on mm. sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma, allergiat, krooniset keuhkosairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien aiheuttamat riskitekijät sekä sairauksien ennalta ehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot