3. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

Kurssilla keskeistä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä liikunta- ja urheiluvammat. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot