13. Yrittäjänä toimiminen

Kurssilla keskeistä on mm. ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet, eri yritysmuodot, mahdollisesti tarvittavat toimialaa koskevat lupahakemukset ja ilmoitukset, liiketoiminnan aloittamissuunnitelma, talous, kirjanpito, markkinointi ja markkinatilanne, liiketoiminnallinen verkostoituminen, hierojan ammatin arvostuksen edistäminen ja toimipisteen sijoittuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä..
Tämän verkkokurssin osiot