12. Asiakaspalvelu, viestintä ja työyhteisössä toimiminen

Kurssilla keskeistä on mm. erilaisten potilaiden kohtaaminen, verkostoituminen hoito-alan ammattilaisten kanssa, tiedonhankinnan taitojen kehittäminen ja tiedon luotettavuuden arvioiminen, työyhteisön toimintaperiaatteet, työturvallisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet, asiakaspalaute, itsearviointi sekä omasta psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä..
Tämän verkkokurssin osiot