11. Fysikaaliset hoidot ja ensiapu

Kurssilla keskeistä on mm. tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuuden varmistaminen ensiavun suorittaminen sekä kylmä-, pintalämpö- ja sähköhoidot. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot