10. Potilaan ohjaaminen

Kurssilla keskeistä on mm. liikunnan eettiset periaatteet ja arvot ohjaamisen perustana, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäiseminen, terveystavoitteelliset liikuntasuositukset, ravitsemussuositukset ja painonhallinta, terveellisten elämäntapojen merkitys, tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy, motorisia yksikköjä aktivoivat harjoitteet, ohjauksen kirjaaminen henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevien säädösten mukaisesti sekä ohjaamisen jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset. Tavoittena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot