1. Anatomia

Kurssilla keskeistä on mm. luiden ja lihasten rakenne, toiminta ja tehtävät, palpoitavissa olevat luiset rakenteet ja lihakset sekä raajanivelten rakenteet ja toiminnat. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön hieronta- ja hoitotyössä.
Tämän verkkokurssin osiot