Ravitsemussuositukset ja liikunnallisen ihmisen ravitsemus

Kurssin tavoite: Opiskelija osaa parantaa ravitsemuksen avulla ihmisen terveyttä koostamalla yksilölle riittävän ruokavalion eri tavoilla. Opiskelija osaa ohjata kuntoilevan ja urheilevan ihmisen noudattamaan liikuntasuorituksia parantavan ruokavalion keskeisiä osa-alueita.
Tämän verkkokurssin osiot