Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Kurssin tavoite: Opiskelija määrittelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivan hieronta-alan yrityksen liikeidean ja liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen, laatii yritystoiminnan aloittamisen ja talouden hallinnan suunnitelman sekä arvioi ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.
Tämän verkkokurssin osiot