Luustokohdat selkäranka

selkäranka

Selkäranka - Columna vertebralis

Tärkeimpänä tehtävänä on suojata selkäydintä ja tukea vartaloa. Rangan rakenne on luja ja joustava, jota tukee sekä suojaa useat nivelsiteet ja lihakset.

Selkäranka koostuu päällekkäisistä, toisiinsa niveltyvistä 33-34 nikamasta - os vertebrae,

tarkemmin:

* 7 kaulanikamasta - vertbrae cervicales (C)
* 12 rintanikamasta - vertebrae thoracica (Th)
* 5 lannenikamasta - vertebrae lumbalis (L)
* 5 ristinikamasta - vertebrae sacrales (S), jotka ovat yhdistyneet ristiluuksi - os sacrum
* 4-5 häntänikamasta - vertebrae coccygeales, jotka ovat yhdistyneet häntäluuksi - os coccygis

Nikamat yhdessä muodostavat selkärangan taipuvan ja liikkuvan osan. Sivusuunnasta tarkasteltuna on normaalisti selkärangassa mutkia. Eteenpäin suuntautunut mutka on lordoosi ja taaksepäin kyfoosi. Nämä ovat vartalon normaaleja käyristymiä, joiden muotoa lihaksisto ylläpitää.
Suoraan edestä- tai takaapäin tarkasteltuna ranka on normaalisti suora, mutta usein siinä on havaittavissa mutkia, joita nimetään skoliooseiksi. Pysyvä skolioosi on aina epänormaali, kun taas lordoosi ja kyfoosi ovat normaaleja rangan mutkia.

Kallo – os cranium kiinnittyy kahteen ylimpään nikamaan C1 – C2 (atlas ja axis), kylkiluut niveltyvät 12 rintanikamaan ja lantion luut niveltyvät ritiluuhun. Tällöin varsinaisia toisiinsa niveltymiä nikamia on yhteensä 24 kpl joiden välistä löytyy välilevyt – discus intervertebralis (23kpl).

Rintaranka on nimeltää Thoracis vertebrae (TH-ranka Th 1-12)
Nikamien poikkihaarakkeet - processus transversus ovat lyhyet.
Rintarangan nikamiin nivelyvät kylkiluut, kiinnittymistä kutsutaan kylkiluuliitokseksi.
Rintaranka on melko liikkumaton osa selkärankaa, koska kylkiluut rajoittavat liikettä.

luustokohdat:
corpus vertebrae – nikamasolmu
foramen intervertebrale - selkäydinhermojen ulostuloaukko
processus spinosus (PS)- okahaarake
processus transversus (PT) - poikkihaarake
processus articularis inferior - alempi nivelhaarakke
processus articularis superior – ylempi nivelhaarakke
arcus vertebrae - nikaman kaari
foramen verterbrale - selkäydinkanavan reikä
facies articularis inferior - alemman nivelhaarakkeen nivelpinta
facies articularis superior - ylemmän nivelhaarakkeen nivelpinta
fovea tuberculi costalis - kylkiluun kyhmyn kuoppa
fovea costalis capitis - kylkiluun pään kuoppa

selkarankaantok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (703 kt)
selkarankatakaaok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (672 kt)
selkarankaant45ok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (682 kt)
selkarankapost135ok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (690 kt)
Siirry takaisin kurssin Luuston yleiskatsaus etusivulle