Luustokohdat lapaluu

Luustokohdat
Os scapula - lapaluu

acromion – olkalisäke
spina scapulae – lapaluun harju
margo medialis – lapaluun sisäreuna
angulus superior – lapaluun yläkulma
angulus inferior - lapaluun alakulma
margo lateralis – lapaluun ulkoreuna
fossa supraspinata – ylemmän lapalihaksen kuoppa
fossa infraspinata – alemman lapalihaksen kuoppa
gavitas glenoidale – nivelkuoppa
tuberculum supra glenoidale – nivelkuopan yläpuolinen kyhmy
tuberculum infraglenoidale – nivelkuopan alapuolinen kyhmy
processus coracoideus – korppilisäke
fossa subscapularis / facies costalis – lavanaluslihaksen kuoppa – kylkiluita vastaava pinta

Os humerus - olkaluu

caput humerii – olkaluun pää
collum humerii – olkaluun kaula
corpus humerii – olkaluun runko
tuberculum majus – iso olkakyhmy
tuberculum minus – pieni olkakyhmy
sulcus intertubercularis – kyhmyjen välinen uurre
crista tuberculum majus – ison olkakyhmyn harju
crista tuberculum minus – pienen olkakyhmyn harju
sulcus nervus radialis – värttinähermon kulku-uurre
tuberositas deltoidea – hartialihaksen kyhmy
epicondylus medialis – sisempi sivunasta ”koukistajalisäke”
epicondylus lateralis – ulompi sivunasta ”ojentajalisäke”
sulcus nervus ulnaris – kyynärhermon kulku-uurre
fossa olecrani – kyynärlisäkekuoppa
condylus medialis/ lateralis – sisempi / ulompi nivelnasta
ylavartaloedestaok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (397 kt)
ylavartalotakaaok100dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (661 kt)
ylavartalo45edestaok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (534 kt)
ylavartalo135takaaok72dpi.pdf (application/pdf) Lataa tiedosto (525 kt)
"
"
"
Siirry takaisin kurssin Luuston yleiskatsaus etusivulle