Luuston yleiskatsaus

Kurssin tavoite: opiskelija tunnistaa hierottavan alueen palpoitavissa olevat luiset rakenteet ja nimeää ne myös latinankielistä terminologiaa käyttäen.
Tämän verkkokurssin osiot