Opiskeluohje

Tervetuloa opiskelemaan Keskeiset termit hierojan työssä -verkkoluennoille.

Luennoilla opiskellaan hieronnan ammattitutkintoon valmistavaa teoreettista osuutta termeistä tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Jokainen luento sisältää termistön, opiskeluun tarvittavat liitetiedostot pdf-tiedostoina sekä videon.

Avoimen Hierojakoulun opintomateriaali on käytössä kaikilla hierojakursseilla etäopintojen materiaaleina. Teorian osaaminen on edellytys kontaktiopinnoissa edistymiselle. Luennoissa voi olla myös osioita, jotka ovat avoimia vain hierojakurssilla opiskeleville.

Kertaa ja ylläpidä hyvää osaamistasi.
Siirry takaisin kurssin Keskeiset termit hierojan työssä etusivulle