Luustoon liittyvää terminologiaa

Luustoon liittyvää terminologiaa

Opettele nämä:
ala = siipi
angulus = kulma
anterior = etu-, edessä
apex = kärki
canalis = kanava
caput = pää
cartilago = rusto
collum = kaula
condylus = nivelnasta
corpus = runko
crista = särmä, harju, harjanne
diaphysis = luun varsi
distalis = kärjenpuoleinen
epiphysis = luun pääteosa
epicondylus = nivelnastan (condylus) lähellä sijaitseva mm. lihasjänteiden ja nivelsiteiden kiinnittymiskohtana toimiva luu-uloke.
facies = pinta
facies articularis = nivelpinta
foramen = aukko
fossa, fovea = kuoppa
incisura = lovi
inferior = alempana, alhaalla
inter = välissä
lateralis = kauempana keskilinjasta
linea = linja
magnus = suuri
major, majus = iso
medialis = lähempänä keskilinjaa
minor, minus = pieni
margo = reuna, reunus
malleolus = kehräsluu
maximus = iso
os, ossa = luu, luut
os breve = lyhyt luu
os longum = pitkä luu
os planum = litteä luu
periosteum = luukalvo
posterior = taka-, takana
processus = uloke, lisäke
proksimalis = tyven puoleinen
spina = haarake, kärki
sulcus = uurre
superior = ylempänä, ylhäällä
tuber = kyhmy
tuberculum = kyhmy (pienempi)
Tuber, tuberculum, tuberositas = kyhmy, (tarkemmin: tuber = iso kyhmy, tuberculum = sileäpintainen, ulokemainen kyhmy, tuberositas = rösöpintainen kyhmy)

-----------------------------------------------------
Lisää termejä, jotka opetellaan kurssin aikana:

arcus = kaari
canalis nutricius = luun verisuonikanava
cartilago epiphysialis = epifyysirusto
cavum = ontelo
cornu = sarvimainen uloke
endosteum = luun sisäkalvo
fissura = rako
impressio = painauma
lamina = levy
linea epiphysialis = epifyysilinja
metaphysis = luun varren liitoskohta
substantia compacta = tiivis luu
substantia spongiosa = hohkaluuTulossa video: terminologia käytännössä

Siirry takaisin kurssin Keskeiset termit hierojan työssä etusivulle