Luuston yleiskatsaus ja luustokohdat

Tervetuloa opiskelemaan luuston verkkoluennoille. Luennoilla opiskellaan hieronnan ammattitutkintoon valmistavaa teoreettista osuutta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Jokainen luento sisältää opiskeluun tarvittavan termistön.

Opintomateriaali on käytössä kaikilla Tampereen Urheiluhierojakoulun kursseilla etäopintojen materiaaleina. Teorian osaaminen on edellytys kontaktiopinnoissa edistymiselle. Luennoissa voi olla myös osioita, jotka ovat avoimia vain hierojakurssilla opiskeleville. Kertaa ja ylläpidä hyvää osaamistasi.

Luuston yleiskatsaus

Os Cranium

Os Sternum

Os Clavicula

Os Costa

Os Scapula

Os Humerus

Os Radius ja Os Ulna

Os Coxae ja Os Sacrum

Os Femur

Os Tibia ja Os Fibula