Lihaksiston yleiskatsaus – alavartalon lihaksia

Luennoilla opiskellaan hieronnan ammattitutkintoon valmistavaa teoreettista osuutta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Jokainen luento sisältää osaamisessa tarvittavan termistön. Kertaa ja ylläpidä hyvää osaamistasi.

Pintalihakset alavartalo edestä

Pintalihakset alavartalo ulkosivulta

Pintalihakset alavartalo takaa

Pintalihakset alavartalo sisäsivulta

Musculus Quadriceps femoris OIFN

Musculus Tensor fasciae latae OIFN

Musculus Sartorius OIFN

Musculus Iliopsoas OIFN

Musculi Gluteii OIFN

Musculus Semimembranosus OIFN

Musculus Semitendinosus OIFN

Musculus Biceps femoris OIFN