Aikataulu

Seuraavan kurssin ajankohta on avoin. Hakulomakkeita otetaan vastaan kurssin aikataulun varmistuessa.

Kurssi kestää kaksi lukuvuotta tammikuu – joulukuu. Opiskelu alkaa pakollisella neljän päivän lähijaksolla (klo 9-16). Lähijakson jälkeen kaikki verkko-opinnot opiskellaan koulun opettajien ohjauksessa.

Käytännön osaamisen edistyminen opiskellaan työnohjaajan ohjauksessa opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. Opinnot päättyvät näyttötutkintoon toisen lukuvuoden päätteeksi.

Ohjattua hieronnan käytännön harjoittelua suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa opiskelijan kotipaikkakunnalla tai vaihtoehtoisesti koulun opettajien ohjauksessa oppilaitoksen hierontaklinikan aukioloaikoina.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua lähiviikonloppuihin 12kk kestävän kurssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Opintojen aikaiset tulot

Molemmilla kursseillamme kannattaa toimia sivutoimisena kevytyrittäjänä, joka on helpoin tapa laskuttaa opintojen ajan hieronnat. Kevytyrittäjyyden voi aloittaa jo ensimmäisten opiskelukuukausien aikana.

Etäopintojen aikana suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa opiskelijan kotipaikkakunnalla vähintään 240 hieronnan harjoittelutuntia erikseen annettavan ohjeen mukaan, josta opiskelija saa tuloja.

Opintotuki

Opintotuki on henkilökohtainen jonka vuoksi sen suuruus voi vaihdella. Tukea on ollut mahdollisuus saada opintojen ajaksi.

Opintotukea oppilaat ovat saaneet keskimäärin 270 euroa/kk, asumistukea 330 euroa/kk ja opintolainaa 650 euroa/kk. Tarkemmin saat tietoa Kelan asiakaspalvelusta.

Opintojen menot

Opintojen kustannukset katetaan omarahoituksella. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu työn ohjauksessa ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

Opintojen omarahoitus

Seuraavan kurssin ajanjakso ja hinta avoin.

Työn ohjaajan kustannukset on opiskelijan ja ohjaajan välinen asia. Oppilaitos ei osallistu työnohjauksen kustannuksiin.

Opintojen toteutuminen

Kurssi 24 kk toteutuu 12 oppilaalla.