Tervetuloa Avoimeen Hierojakouluun

Opinnot kestää 20 viikonloppua, 1,5 vuotta, jonka aikana saat osaamisen toimia itsenäisesti vaativissakin urheiluhieronnan ja yksilöllisen liikunnan ohjaamisen toimintaympäristöissä hierojana ja personal trainerina.

Opiskele päätoimisesti, sivutoimisesti tai yrittäjän oppisopimuksella.

Tutustu avoimiin kursseihin.

LUE LISÄÄ

Avoimet kurssit

Luuston yleiskatsaus

Kurssilla tutustutaan ihmisen luuston tehtäviin, nimeämään luut sekä hierojan kannalta merkittävät luustokohdat.

Lihaksiston yleiskatsaus

Kurssilla opitaan nimeämään hierottavan alueen lihakset sekä niiden kiinnittyminen tukirankaan.

Keskeiset termit hierojan työssä

Kurssilla opitaan hierojan työtehtävissä tarvittava lääketieteellinen termistö.

Hieronnan ammattitutkintoon valmistavat kurssit

1. Anatomia

Kurssilla opitaan mm. luiden, lihasten ja nivelten rakenteet toiminta ja tehtävät sekä niiden tarkka käsin tutkiminen.

2. Fysiologia

Kurssilla opitaan keskeisten elinten toiminta ja tehtävä ihmisen toimintakyvyn kannalta.

3. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

Kurssilla opitaan yleisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet, liikunta- ja urheiluvammat ja niiden kuntoutusmenetelmiä hierojan työn kannalta.

4. Kansansairaudet

Kurssilla opitaan kansantautien ehkäisemisen keinoja hierojan työn kannalta.

5. Potilaan esitiedot ja tutkiminen

Kurssilla opitaan potilaan esitietojen kerääminen ja kirjaaminen sekä potilaan toimintakyvyn ja terveyskunnon tutkiminen.

6. Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen

Kurssilla opitaan tutkia ja testata potilaan tuki- ja liikuntaelimistöä hierojan työssä.

7. Hoitosuunnitelma

Kurssilla opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hierojan suoritettavissa oleva potilaan terveyden edistämisen suunnitelma.

8. Ergonomia

Kurssilla opitaan työergonomian perusteet ja omien elämäntapojen vaikutus työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

9. Potilaan hoitaminen

Kurssilla opitaan erilaisten potilaiden turvallinen hoitaminen sekä terveyden edistäminen hoitotyössä.

10. Potilaan ohjaaminen

Kurssilla opitaan terveystavoitteelliset liikuntasuositukset, ravitsemussuositukset ja painonhallinta sekä terveellisten elämäntapojen merkitys osana ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

11. Fysikaaliset hoidot ja ensiapu

Kurssilla opitaan kylmä-, pintalämpö- ja sähköhoitojen toteuttamistapoja sekä hätäensiavun antaminen.

12. Asiakaspalvelu, viestintä ja työyhteisössä toimiminen

Kurssilla opitaan erilaisten potilaiden kohtaaminen, ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet sekä työyhteisön toimintaperiaatteet.

13. Yrittäjänä toimiminen

Kurssilla opitaan ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset sekä liiketoiminnan talouden suunnittelu ja harjoittaminen.